Vítěz jednospřeží Generalissimus Aversa XLIV podruhé