Jiří Nesvačil ml. s pohárem za vítezství v dvojspřeží